Wijziging percentages Bbft 2019

Met dit besluit wordt de verdeling van de toezichtkosten van de AFM onder de verschillende toezichtcategorieën gewijzigd. Deze wijziging houdt verband met de structurele toezichtkosten voor de nieuwe toetreders uit het Verenigd Koninkrijk. Tevens wordt bij de verdeling van de toezichtkosten van DNB de maatstaf bij de betaalinstellingen aangepast.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: