Wijziging percentages Bbft 2019

Met dit besluit wordt de verdeling van de toezichtkosten van de AFM onder de verschillende toezichtcategorieën gewijzigd. Deze wijziging houdt verband met de structurele toezichtkosten voor de nieuwe toetreders uit het Verenigd Koninkrijk. Tevens wordt bij de verdeling van de toezichtkosten van DNB de maatstaf bij de betaalinstellingen aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-06-2020
Einddatum consultatie 07-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 11717
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële instellingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Wijziging in het deel van de toezichtkosten dat aan de verschillende instellingen wordt toegerekend.

Waarop kunt u reageren

gehele document

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met onder meer herverdeling van de toezichtkosten van de AFM