Aanpassing Regeling basisnet ivm verkleinen plasbrandaandachtsgebied langs enkele Rijkswegen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) past de Regeling basisnet aan. In de wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Regeling basisnet is geen rekening gehouden met wegen met parallelrijbanen voor lokaal verkeer. Daardoor ondervinden gemeenten die willen bouwen binnen een strook van 30 meter langs dergelijke parallelrijbaan, ruimtelijke beperkingen en moeten eigenaren van nieuwe gebouwen in die strook extra kosten maken voor het treffen van brandwerende veiligheidsvoorzieningen.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: