Aanpassing Regeling basisnet ivm verkleinen plasbrandaandachtsgebied langs enkele Rijkswegen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) past de Regeling basisnet aan. In de wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Regeling basisnet is geen rekening gehouden met wegen met parallelrijbanen voor lokaal verkeer. Daardoor ondervinden gemeenten die willen bouwen binnen een strook van 30 meter langs dergelijke parallelrijbaan, ruimtelijke beperkingen en moeten eigenaren van nieuwe gebouwen in die strook extra kosten maken voor het treffen van brandwerende veiligheidsvoorzieningen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 9 december 2016

Per 1 december 2016 in werking getreden.

Link toegevoegd, 9 december 2016

Op 21 november 2016 is de regeling in de Staatscourant gepubliceerd en per
1 december 2016 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 oktober 2016

Bijgaand een inhoudelijke reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de internetconsultatie 'aanpassing Regeling basisnet in verband met het verkleinen van plasbrandaandachtsgebied langs enkele Rijkswegen.