Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele gerichtheid en genderidentiteit

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 27 november 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ door ‘seksuele gerichtheid’ en toevoeging aan het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken? Dan kunt u hier uw reactie geven.
Geachte lezer,

Graag laten we u weten dat wij positief zijn over de wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ door ‘seksuele gerichtheid’ en toevoeging aan het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Op basis van onze kennisfunctie LHBTI-emancipatie weten wij dat de voorgenomen wijzigingen van groot belang zijn voor de mensen die het betreft. Dit in het kader van erkenning en herkenning en het signaal dat deze wet ook mensen die zich identificeren onder de nieuw toe te voegen termen beschermt. Met name hechten wij waarde aan het idee dat niet slechts de hetero- en homoseksuele gerichtheid wordt erkend, omdat niet iedereen zich als zodanig identificeert of zich daarin herkend. Juist de volle breedte van de spectra sekse, gender en seksualiteit dienen in acht te worden genomen.

Ons ervan bewust zijnde dat wij niet juridisch onderlegd zijn, valt ons in het voorstel van de aanpassing van artikel 137e, eerste lid, onderdeel 1, het volgende op: in het eerste gedeelte van de nieuwe versie waar het belediging betreft, worden alle nieuwe voorgestelde termen benoemd. Echter, bij deel, waar het haat, discriminatie en geweld betreft, ontbreken de toevoegingen 'geslachtskenmerken', 'genderidentiteit' en 'gender expressie' in de opsomming. Wel wordt er verwezen naar geslacht, wat in eerdere gedeelten ontbrak of is vervangen door de term geslachtskenmerken. Ons inziens zou het goed zijn om in beide onderdelen alle nieuw voorgestelde termen toe te voegen. Het lijkt ons voor goede rechtsbescherming van mensen die zich in deze spectra erkend voelen van belang dat ook in het tweede gedeelte van deze tekst alle nieuwe termen worden toegevoegd.

Dank voor uw overweging. Voor meer informatie over ons werk verwijs ik u graag naar www.movisie.nl/lhbtiZoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht