Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Dit wetsvoorstel is erop gericht het internet te schonen van online kinderpornografisch materiaal. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om bestuursrechtelijk op te treden tegen aanbieders van communicatiediensten die, vaak ongewild, betrokken zijn bij de opslag of doorgifte van online kinderpornografisch materiaal, maar toch nalaten daar (vrijwillig en tijdig) tegen op te treden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 12 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: