Grondwetswijziging benoemingsprocedure leden Hoge Raad

De ingevolge art. 118, eerste lid, van de Grondwet door de Tweede Kamer op te maken voordracht voor benoeming van de leden van de Hoge Raad wordt vervangen door een voordracht, op te maken door een commissie van drie personen. Het gewijzigde artikel 118, eerste lid, regelt de wijze waarop deze commissie wordt samengesteld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: