Grondwetswijziging benoemingsprocedure leden Hoge Raad

De ingevolge art. 118, eerste lid, van de Grondwet door de Tweede Kamer op te maken voordracht voor benoeming van de leden van de Hoge Raad wordt vervangen door een voordracht, op te maken door een commissie van drie personen. Het gewijzigde artikel 118, eerste lid, regelt de wijze waarop deze commissie wordt samengesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-12-2019
Einddatum consultatie 01-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10879
Onderwerpen Rechtspraak Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Tweede Kamer
- Hoge Raad

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Realisering van een nieuw evenwicht tussen de staatsmachten bij de benoeming van de leden van de Hoge Raad

Waarop kunt u reageren

Dit conceptrijkswetsvoorstel is aangekondigd in het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel (Kamerstukken II 2019/19, 34430, nr. 10). Er kan op alle onderdelen worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Eindrapport staatscommissie parlementair stelsel

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Kabinetsreactie n.a.v. Eindrapport staatscommissie parlementair stelsel

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl