Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele Warenwetbesluiten

De voorgelegde wijziging van het Arbobesluit en enkele Warenwetbesluiten bevat vooral technische aanpassingen. Soms betreft het verduidelijking.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2018
Einddatum consultatie 02-08-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 7353
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers, werknemers en arbo-professionals en hun organisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Betere uitvoerbaarheid van bepaalde arbo verplichtingen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Warenwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Arbeidsomstandighedenbesluit

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Warenwetbesluit liften 2016

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Warenwetbesluit machines

Bron: wetten.overheid.nl