Wijziging van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer en het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers

Dit besluit wijzigt het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer en het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers. Die besluiten regelen de onderzoeksbevoegdheden die kunnen worden ingezet bij een verdenking van rijden onder invloed of een verdenking van (kort gezegd) het onder invloed plegen van geweldsdelicten. Sinds de inwerkingtreding van beide besluiten in 2017 zijn er in de praktijk enkele (beperkte) knelpunten gerezen die dit besluit beoogt te ondervangen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: