Actualisatie prestatie-indicatoren ProRail 2021

Prestatiesturing is één van de sturingsinstrumenten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) richting ProRail. IenW kan verplichtingen of doelen verbinden aan prestatiegebieden, en bespreekt doelen en ambities met ProRail. ProRail denkt vanuit zijn professionaliteit mee en toetst op uitvoerbaarheid. Op basis hiervan maken ze gezamenlijk afspraken. Voordat nieuwe of gewijzigde kernprestatie-indicatoren worden vastgesteld, consulteert IenW de stakeholders van ProRail.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 4 januari 2021

Per 1 januari 2021 gelden de nieuwe prestatie-indicatoren.

Consultatie rapport gepubliceerd, 21 december 2020

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is gepubliceerd, inclusief een inhoudelijke reactie van het ministerie.