Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Het aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet voorziet in wijzigingen van de Omgevingswet, om te verzekeren dat die wet straks over de nodige bevoegdheden en instrumenten beschikt om regels te stellen en maatregelen te treffen ter bescherming van de natuur.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 19 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: