Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Het aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet voorziet in wijzigingen van de Omgevingswet, om te verzekeren dat die wet straks over de nodige bevoegdheden en instrumenten beschikt om regels te stellen en maatregelen te treffen ter bescherming van de natuur.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 juli 2018