Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden het ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet voor. Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Met het ontwerpbesluit worden regels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het stelsel van de Omgevingswet.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Link toegevoegd, 27 mei 2021

Op 28 december 2020 is het Aanvullingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. In hoofdstuk 15 van de Nota van Toelichting wordt gereageerd op de internetconsultatie.

Consultatie rapport gepubliceerd, 4 mei 2020

Het verslag van de Internetconsultatie is gepubliceerd. Belangrijk daarin is de link naar de voorjaarsversie van het de Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet, waarin o.a. de verwerking van de reacties staat beschreven.

Link toegevoegd, 4 mei 2020

Op het omgevingswetportaal is de voorjaarsversie van het Aanvullingsbesluit Geluid Omgevingswet gepubliceerd.