Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken bereiden het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet voor. Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 23 januari 2024

Het aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Link toegevoegd, 17 maart 2021

Op 25 februari 2021 in het Besluit in het Staatsblad gepubliceerd. In Hoofdstuk 17 van de Toelichting staat een inhoudelijke reactie op de internetconsultatie.

Consultatie rapport gepubliceerd, 18 januari 2019

Hierbij het verslag op hoofdlijnen van de reacties op deze internetconsultatie. Het Ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren

Document toegevoegd, 14 augustus 2018

Zoals aangekondigd, zijn de financiele effecten van het aanvullingsbesluit bodem onderzocht door SIRA. De samenvatting van de conclusies zijn vanaf heden beschikbaar op de consultatiepagina onder 'overige documenten'.