Wetswijzigingen inzake aansprakelijkheid wrakopruiming

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijzigt, mede namens het ministerie van Justitie en Veiligheid, boek 8 BW, boek 8 BW BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming. Aanleiding voor voorstel zijn de kosten die door de Nederlandse overheid moesten worden gemaakt bij opruiming van het schip ‘Baltic Ace’, dat op 5 december 2012 zonk nabij de haven van Rotterdam.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 28 november 2019

De wet is per 1 juli 2019 in werking getreden.

Link toegevoegd, 28 november 2019

De wet is in werking getreden per 1 juli 2019.

Link toegevoegd, 28 november 2019

Het wetsvoorstel is op 6 mei 2019 gepubliceerd.

Consultatie rapport gepubliceerd, 9 juli 2018

Een verslag op hoofdlijnen van deze consultatie is beschikbaar. In de Nota van toelichting bij de wetswijziging volgt een reactie op de consultatie.

Consultatieperiode aangepast, 26 januari 2018

Op verzoek van de doelgroepen die door het wetsvoorstel worden geraakt, is besloten de consultatietermijn met ruim twee weken te verlengen tot 15 februari 2018.