Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) voor. Deze regeling draagt bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen in de logistieke sector te verminderen. AanZET heeft ook als doel om sneller over te gaan stappen op emissieloze vrachtwagens. Daartoe vergoedt de regeling een deel van de meerkosten van een emissieloze vrachtwagen (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtwagen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 20 mei 2022

De Aanschafsubsidieregeling Zero Emissie Trucks AanZET is op 25 april 2022 in de Staatscourant gepubliceerd, en op 9 mei 2022 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 20 mei 2022

Het verslag van de internetconsultatatie is op de website gepubliceerd, inclusief een inhoudelijke reactie van het ministerie.

Concept regeling toegevoegd, 15 december 2021

De Concept-Regeling is met enige vertraging, alsnog geplaatst