Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) voor. Deze regeling draagt bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen in de logistieke sector te verminderen. AanZET heeft ook als doel om sneller over te gaan stappen op emissieloze vrachtwagens. Daartoe vergoedt de regeling een deel van de meerkosten van een emissieloze vrachtwagen (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtwagen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-12-2021
Einddatum consultatie 25-01-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13568
Onderwerpen Energie Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De subsidie is alleen bedoeld voor ondernemingen of non-profitinstellingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een vestiging in Nederland.
• Zowel ondernemingen van natuurlijke personen (éénmanszaak, VOF, CV en maatschap) als ondernemingen van rechtspersonen (BV, NV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij) komen voor subsidie in aanmerking.
• Provincies, gemeenten, waterschappen of openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Het doel van deze regeling is om de keuze voor een emissieloze vrachtwagen (batterij- of waterstof-elektrisch) doeltreffend en doelmatig te stimuleren. Daartoe vergoedt de regeling een deel van de meerkosten van een emissieloze vrachtwagen (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtwagen. Het achterliggende doel van de regeling is om sneller op zero-emissie vrachtauto’s over te gaan stappen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er komen in Nederland steeds meer zero-emissie zones. Volgens een recente studie is in 2030 de vraag naar zero-emissie vrachtauto’s ruim 11.500. Eind 2021 waren er in Nederland ongeveer 300 emissieloze vrachtauto’s (op kenteken of besteld). Met het budget voor 2022 kan dit aantal verdubbelen, en de bedoeling is om tot 2030 door te groeien met ongeveer 60 procent per jaar. Zo kan namelijk worden voorzien in de 11.500 emissieloze vrachtwagens in 2030. Aanvragers kunnen de subsidie uit deze regeling combineren met de milieu-investeringsaftrek (MIA), binnen de grenzen van de staatsteunregels.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 25 januari 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De werkbaarheid van de mogelijkheden en beperkingen van de regeling (onder andere het plafond van 20 trucks per jaar per aanvrager);
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per voertuig en per aanvrager.
Let op: tot 16 januari 2021 loopt ook de internetconsultatie van de subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) (zie de link hieronder) die voor u wellicht ook relevant is.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Internetconsultatie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel SSEB

Bron: internetconsultatie.nl

Kamerbrief Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Bron: www.rijksoverheid.nl

Kamerbrief Beantwoording vragen schriftelijk overleg zero-emissie stadslogistiek

Bron: www.rijksoverheid.nl

Onderzoeksrapport Ingroeipad Zero Emissie Trucks

Bron: www.rijksoverheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Website Klimaatakkoord

Bron: www.klimaatakkoord.nl