Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Postwet 2009

Reactie

Naam Voorzitter Centrale Ondernemingsraad PostNL (Mr. C.M. Degeling)
Plaats Den Haag
Datum 17 mei 2019

Vraag1

Het Ministerie van EZK verneemt graag eventuele reacties van marktpartijen op de bijgaande conceptwijziging (of delen daarvan) van de Postwet 2009.

Geachte heer/ mevrouw,

In aanvulling op de reactie van de vakorganisaties, die wij overigens volledig ondersteunen, wil de Centrale Ondernemingsraad (COR) van PostNL graag reageren op de wetvoorstellen voor de artikelen 22a, 22b en 22c van de nieuwe Postwet.
Deze wetsvoorstellen betreffen specifiek de verlener van de UPD en daarmee PostNL.
De COR maakt zich ernstige zorgen over de combinatie van (1) enerzijds de expliciete doelstelling in het voorstel om subsidie aan de UPD te vermijden en (2) het opleggen van verdere verplichtingen en beperkingen aan het bedrijf in het kader van de UPD-verlening anderzijds.
De COR verwelkomt op zich het idee van een beschermingsconstructie voor de UPD om de negatieve gevolgen van een mogelijke (vijandige) overname tegen te gaan. Die kunnen immers alleen maar negatief voor het personeel van PostNL uitpakken.
In zijn huidige vorm betekent de invoeging van de artikelen 22a t/m 22c echter dat – ook al is er geen enkele sprake van een dergelijke overname – de governance-structuur PostNL zeer complex wordt gemaakt en dat het bedrijf ernstig beperkt wordt in zijn bedrijfsvoering.
De UPD wordt daarmee een molensteen om de nek van PostNL.
Het pleidooi van de COR is daarom om de toepassing van deze artikelen onmiskenbaar te koppelen aan een situatie dat er sprake is van een wijziging van de zeggenschap bij de UPD-verlener(change of control), zodat deze artikelen niet al actief zijn als daar nog geen sprake van is.

Met vriendelijke groeten,

Cees Degeling
Voorzitter Centrale Ondernemingsraad PostNL
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht