Wijziging Postwet 2009

Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 juli 2019

Het consultatieverslag wordt gepubliceerd op het moment dat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Het gewijzigde wetsvoorstel is pas openbaar als dit ná verwerking van het advies van de Raad van State aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

Consultatieperiode aangepast, 15 mei 2019

Om betrokken partijen in staat te stellen extern juridisch advies mee te nemen in de consultatiereactie is besloten de consultatietermijn te verlengen tot en met 3 juni.

Consultatieperiode aangepast, 10 mei 2019

In verband met verzoeken van marktpartijen om verlenging van de periode om te reageren op deze consultatie, is de periode vooralsnog verlengd tot vrijdag 17 mei.