Besluit gepseudonimiseerde kwaliteitsregistraties (traumaregister en LADIS)

Voorgesteld wordt om het Uitvoeringsbesluit Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) te wijzigen in verband met het bepalen van gegevens die ten behoeve van de kwaliteitsregistraties LADIS en LTR mogen worden verwerkt, alsmede het stellen van een bewaartermijn aan die gegevens. De wettelijke basis voor dit besluit is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wkkgz (Kamerstukken 2019-2020, 35562, nr 2) dat in behandeling is bij de Tweede Kamer.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: