Besluit gepseudonimiseerde kwaliteitsregistraties (traumaregister en LADIS)

Voorgesteld wordt om het Uitvoeringsbesluit Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) te wijzigen in verband met het bepalen van gegevens die ten behoeve van de kwaliteitsregistraties LADIS en LTR mogen worden verwerkt, alsmede het stellen van een bewaartermijn aan die gegevens. De wettelijke basis voor dit besluit is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wkkgz (Kamerstukken 2019-2020, 35562, nr 2) dat in behandeling is bij de Tweede Kamer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2021
Einddatum consultatie 09-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11124
Onderwerpen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De zorgverleners in de verslavingszorg, de zorgverleners in de traumazorgketen, de verwerkers van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens en de instanties die gebruik maken van de geaggregeerde gegevens. Indirect worden de cliënten uit de verslavingszorg en patiënten die behandeld zijn in de traumazorgketen geraakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijziging van het Uitvoeringsbesluit van de Wkkgz betreft geen wijziging in de gegevens die verwerkt worden. Ten aanzien van de registraties voor verslavingszorg en traumazorg wordt ter voldoening aan de AVG een wettelijke grondslag gecreëerd, en wordt met onderhavige wijziging uitgewerkt welke gegevens mogen worden verwerkt en wat de bewaartermijn is van deze geregistreerde gegevens.

Waarop kunt u reageren

De gehele conceptwijziging van het Uitvoeringsbesluit van de Wkkgz.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wkkgz

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl