Wijziging Regeling geurhinder en veehouderij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Met de wijziging van de Rgv wil het ministerie het rekenmodel V-Stacks vergunning actualiseren zodat de geurimissie op geurgevoelige objecten beter kan worden berekend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-03-2021
Einddatum consultatie 20-04-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12292
Onderwerpen Dieren Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bedrijven die een veehouderij willen oprichten of aanpassen.
• Omwonenden van deze veehouderijen.
• Gemeenten en provincies waarin deze veehouderijen zijn gelegen.

Doel van de regeling:
De geurimmissie van veehouderijen op geurgevoelige objecten wordt berekend met het rekenmodel ‘V-Stacks vergunning 2010’. Toepassing van dit rekenmodel is voorgeschreven in de Rgv. Bij deze wijziging wordt rekenmodel ‘V-Stacks vergunning 2010’ vervangen door rekenmodel ‘V-Stacks vergunning 2020’. In dit nieuwe rekenmodel zijn de gegevens over meteorologie en ruwheid geactualiseerd. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd voor gebruikersgemak. Tot slot wordt door aanpassing van de invoerinstructie meer recht gedaan aan het toepassingsbereik en de werking van het model voor situaties waarbij sprake is van technische voorzieningen zoals luchtwassers met grote uitstroomopeningen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De nevengevolgen van de vervanging van het rekenmodel:
• Voor veehouderijen kan de aanpassing tot gevolg hebben dat er meer of minder uitbreidingsruimte ontstaat.
• Voor niet-vergunningplichtige veehouderijen die al voor de start van de internetconsultatie een aanvang hebben gemaakt met het oprichten of veranderen van de veehouderij en waarvoor toepassing van verspreidingsmodel ‘V-Stacks vergunning 2020’ ertoe leidt dat na oprichting of verandering niet wordt voldaan aan de geldende geurnorm, is overgangsrecht opgenomen. Veehouderijen die onder het overgangsrecht vallen, mogen tot 1 januari 2022 met toepassing van ‘V-Stacks vergunning 2010’ de oprichting of uitbreiding realiseren.
• Voor omwonenden, gemeenten en provincies heeft de wijziging tot gevolg dat een betere inschatting wordt gemaakt van de geurbelasting.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 20 april 2021 via deze website reageren op alle onderdelen van de conceptregeling en de toelichting daarbij.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling regeling geurhinder en veehouderij

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl