Verbod zwijgcontracten zorg

Reactie

Naam Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) (R.A.C.L. Héman)
Plaats Utrecht
Datum 31 mei 2020

Vraag1

Bent u het eens met de inhoud van het wetsvoorstel en de toelichting?
Zie bijlage

Bijlage