Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verbod zwijgcontracten zorg

Reactie

Naam Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) (R.A.C.L. Héman)
Plaats Utrecht
Datum 31 mei 2020

Vraag1

Bent u het eens met de inhoud van het wetsvoorstel en de toelichting?
Zie bijlage

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht