Wijziging voorschriften voor zwembaden en andere badinrichtingen

De regels voor zwembaden, peuterbaden, zwemvijvers en andere zogeheten badinrichtingen zijn sterk verouderd en worden daarom geactualiseerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Van Wijziging Bhvbz naar Aanvullingsbesluit BAL, 24 november 2016

Tijdens de procedure richting Ministerraad is besloten om niet verder te gaan met het Wijzigingsbesluit Bhvbz, maar de regelgeving op te nemen in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL), gebaseerd op de nieuwe Omgevingswet. Dit gebeurt via het Aanvullingsbesluit BAL zwem- en badgelegenheden. De planning is erop gericht dat een consultatieversie van dit besluit op 1 november 2017 op deze site wordt gepubliceerd. Volgens planning zal de regelgeving in 2019 in werking treden.

Toelichting ministerie van IenM , 16 juli 2015

Op de website is een ambtelijke toelichting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu geplaatst. Het aangepaste wijzigingsbesluit is nu de verdere procedure ingegaan: via de voorportalen naar de Ministerraad en daarna voor advies naar de Raad van State. Na verwerking van het advies van de Raad van State is de planning dat het wijzigingsbesluit uiterlijk 1 oktober 2015 in het Staatsblad gepubliceerd wordt en op 1 januari 2016 in werking treedt.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 22 september 2014

Wij werden er door een participant op geattendeerd dat in de AMvB twee keer dezelfde tabel in bijlage I en III in zit. Dat is hiermee gecorrigeerd.

Consultatieperiode aangepast, 22 september 2014

Vanwege het niet beschikbaar zijn van het risicomodel bhvbz is de consultatie verlengd. Het risicomodel is opvraagbaar bij infoparticipatie@minienm.nl