Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Westerwolde
Datum 11 juli 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Wetsvoorstel blijft te vrijblijvend en algemeen en biedt onvoldoende waarborgen voor oa 1) vermindering versnippering van aanbod, 2) bewezen kwaliteit aanbod, 3) deskundigheid wijkteams en toegang gemeenten als het gaat om bv inzicht, ervaring en kwaliteit, 4) versterking van het gewone leven door koppeling onderwijs en zorg maar ook ggd, kinderopvang ed (THE whole village to raise THE child), 5) positie van GI als wettelijk verwijzer en gemeente die moet uitvoeren zonder weigeringen en veel gedoe (constructief overleg uiteraard we ok), etc......te vrijblijvend

Vraag2

De Jeugdregio zal regionaal te organiseren zorg voor jeugdigen inkopen en bovenregionaal afstemmen. Welke taken zou u nog meer willen neerleggen bij de Jeugdregio? Bijvoorbeeld: betaling voor door de Jeugdregio ingekochte zorg voor jeugdigen (en de daaraan voorafgaande formele controle), contractmanagement, materiële controle, fraudebestrijding, ontvangst van informatie die voor de inkoop of het contractmanagement van belang is.
Het hele proces regionaal, inkoop, toegang, afgeven beschikking, betaling ed .... gemeenten hebben te weinig te maken met bepaalde produkten en dan geen inzicht in een en ander wat hoop gedoe oplevert, alleen produkten die in hoge mate afgenomen worden zouden bij gemeente kunnen blijven, criterium is dan frequentie immers als er veel afgenomen wordt kan routine proces en kennis van produkten ontstaan, het is nu soms tenen krommend voor aanbieders hoe weinig gemeenten weten van bv pleegzorg en gezinshuizen of onderwijs- zorg

Vraag3

In een AMvB bakenen we nader af welke zorgvormen regionaal georganiseerd dienen te worden. We willen geen vaststaande lijst, omdat we verwachten dat zorg nog meer naar “zo thuis mogelijk” verandert. Welke criteria zijn bepalend hierbij en hoe zou u die wegen?
Zie 2 , het gaat om het versterken van de parallelle verbindingen binnen THE whole village to raise THE child, zo thuis mogelijk, zo thuis nabij, in nieuwe op maat te ontwikkelen combinatie vormen rondom kind (of gehandicapte of oudere of...) en gezin met sociaal-netwerk gericht op normaliseren en een goed en mooi leven , combinaties van informeel en professioneel, met beide benen in het leven en niet vanuit ivoren torens van politiek..... wat doe jij eigenlijk in je prive leven om de samenleving te versterken en iedereen mee te laten doen?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht