Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Reactie

Naam gezinshuis mi Casa Su Casa (willem van der steen)
Plaats Gravenzande
Datum 13 juli 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Als gezinshuis willen wij onze jaar verantwoording op een snelle en eenvoudige manier doen. Via de eenvoudige verantwoording ben je al gauw 2 tot 3 uur bezig. Is het niet te overwegen dan kleine zorgondernemers met een omzet tot bijvoorbeeld€ 500.000,= kunnen volstaan met het uploaden van hun jaarverslag?

Vraag2

De Jeugdregio zal regionaal te organiseren zorg voor jeugdigen inkopen en bovenregionaal afstemmen. Welke taken zou u nog meer willen neerleggen bij de Jeugdregio? Bijvoorbeeld: betaling voor door de Jeugdregio ingekochte zorg voor jeugdigen (en de daaraan voorafgaande formele controle), contractmanagement, materiële controle, fraudebestrijding, ontvangst van informatie die voor de inkoop of het contractmanagement van belang is.
Het zou goed zijn als kleine zorgondernemers een vast contact persoon hebben met de gemeente en het sociale wijkteam en dat zij minimaal 1 keer bij elkaar komen. Zo ontstaat er een helder beeld van wat er wordt gedaan voor de jeugdigen.

Vraag3

In een AMvB bakenen we nader af welke zorgvormen regionaal georganiseerd dienen te worden. We willen geen vaststaande lijst, omdat we verwachten dat zorg nog meer naar “zo thuis mogelijk” verandert. Welke criteria zijn bepalend hierbij en hoe zou u die wegen?
In ons oude stadsgewest Haaglanden was de jeugdzorg goed en doeltreffen georganiseerd. De H10 gemeenten werken nu goed samen maar er zijn verschillen. In een regio kan je ook de "zware"gevallen beter en makkelijker behandelen zonder dat 1 gemeente hiervoor opdraait. De kracht van het collectief is nu mijn inziens weg.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht