Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Reactie

Naam Y Van dijk
Plaats Nederhorst den berg
Datum 11 juli 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Dit wetsvoorstel is dodend voor gezinnen. Sinds 2015 zijn ots en uhp explosief gestegen. Zorg wordt niet gegeven en de GI doet niet aan waarheidsvinding of feitenonderzoek. Kinderen zijn de dupe, geen zorg, geen hulp, geen onderwijs, geen hoop en al helemaal geen toekomst meer. De GI misbruikt hun macht om iedereen (ook de rechtspraak) naar hun hand te zetten waardoor kinderen de dupe zijn. Er wordt tegen het belang van kinderen gehandeld. Verzonnen problematiek om de uhp in stand te houden en dealtjes met pleeggezinnen gemaakt om verkapte adoptie op te zetten. Dit is kinderhandel en geen hulp. Gi’s moeten onder curatele worden gesteld en wel onmiddellijk

Vraag2

De Jeugdregio zal regionaal te organiseren zorg voor jeugdigen inkopen en bovenregionaal afstemmen. Welke taken zou u nog meer willen neerleggen bij de Jeugdregio? Bijvoorbeeld: betaling voor door de Jeugdregio ingekochte zorg voor jeugdigen (en de daaraan voorafgaande formele controle), contractmanagement, materiële controle, fraudebestrijding, ontvangst van informatie die voor de inkoop of het contractmanagement van belang is.
Alle verantwoordelijk weg bij de jeugdregio’s. Landelijke controle invoeren en gi’s echt onderzoeken. De gi’s en jeugdregio’s werken niet volgens wet en regelgeving
Gi’s onder curatele plaatsen en daarmee kinderen beschermen tegen het geweld in dr jeugdzorg

Vraag3

In een AMvB bakenen we nader af welke zorgvormen regionaal georganiseerd dienen te worden. We willen geen vaststaande lijst, omdat we verwachten dat zorg nog meer naar “zo thuis mogelijk” verandert. Welke criteria zijn bepalend hierbij en hoe zou u die wegen?
De ggz voor kinderen moet terug naar de zorgverzekering en naar deskundigen die niet onder druk worden gezet of bedreigd door de GI of de gemeente. De gemeente zijn ambtenaren en je gaat niet naar een ambtenaar als je een hartaanval heb maar naar de cardioloog. Kinderen moeten naar een deskundig zelfstandig hulpverlener en niet naar een ambtenaar
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht