Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Dordrecht
Datum 25 juli 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Ik denk dat verbetering in dit geval begint bij versimpeling. Volgens mij zijn er nu heel veel mensen aan het werk die het heus wel goed bedoelen (op een enkeling na) maar die ook erg bang zijn om een "probleem" te missen/een fout te maken en daardoor juist zaken nodeloos ingewikkeld maken. Als je alleen een hamer hebt, wordt de neiging om ieder probleem als een spijker te zien wel erg groot.

Vraag2

De Jeugdregio zal regionaal te organiseren zorg voor jeugdigen inkopen en bovenregionaal afstemmen. Welke taken zou u nog meer willen neerleggen bij de Jeugdregio? Bijvoorbeeld: betaling voor door de Jeugdregio ingekochte zorg voor jeugdigen (en de daaraan voorafgaande formele controle), contractmanagement, materiële controle, fraudebestrijding, ontvangst van informatie die voor de inkoop of het contractmanagement van belang is.
Als je het mij vraagt is het totaal geen goed idee om jeugdzorg regionaal te organiseren! Juist dan krijg je denk ik een verziekte marktwerking, targets, budgetten blablabla terwijl het hier om jonge mensen en hun ouders draait, geen verdienmodellen. In een regionaal systeem heeft jeugdzorg onevenredig veel macht en helaas heeft macht de neiging om te corrumperen. Volgens mij zou jeugdhulp landelijk geregeld moeten zijn en zeker niet gestuurd moeten worden door targets en budgetten.

Vraag3

In een AMvB bakenen we nader af welke zorgvormen regionaal georganiseerd dienen te worden. We willen geen vaststaande lijst, omdat we verwachten dat zorg nog meer naar “zo thuis mogelijk” verandert. Welke criteria zijn bepalend hierbij en hoe zou u die wegen?
Ik heb geen idee, ik beschouw mijzelf niet als kundig genoeg om daar iets zinnigs over te zeggen. Ik vind het wel een heel erg goed idee om zorg zo thuis mogelijk te laten zijn, het klinkt in ieder geval alsof het de bedoeling is dat er voortaan zo min mogelijk onder toezicht stellingen en uithuisplaatsingen moeten plaatsvinden. Als dat zo is dan is dat een goed streven. Ik denk dat vrijwel alle kinderen het beste af zijn bij en met hun ouder(s), op een enkeling met een echt door en door verrotte ouder na gelaten uiteraard. Bescherm die enkeling dan elders dan thuis, maar help de rest bij en met hun ouders. Niet vanuit "macht" (dus geen gedwongen traject, want nogmaals macht corrumpeert) maar vanuit een vrijwillig hulpaanbod.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht