Besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg

Reactie

Naam Maverick Advocaten (mr. D.W.L.A. Schrijvershof)
Plaats Amsterdam
Datum 8 augustus 2017

Vraag1

Graag ontvangen wij uw reactie op voorliggend besluit
Zie aangehechte reactie.

Bijlage