Besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg

Het voorstel is het besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg met 5 jaar te verlengen. Hierdoor zullen zorginstellingen die een overname willen doen of willen fuseren zich ook in de periode 2018-2023 vanaf een omzet van gezamenlijk 150 miljoen euro, en ieder 30 miljoen euro, moeten melden bij de ACM. Deze beziet vervolgens -ter bescherming van de patiënt en verzekerde- of een concentratie geen negatieve gevolgen heeft voor de mededinging.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-07-2017
Einddatum consultatie 21-08-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorstel heeft effect op (middel)grote zorginstellingen die een voornemen hebben tot een concentratie, en de bij die zorginstellingen betrokken patiënten, verzekerden en werkenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling heeft tot effect dat ook de komende 5 jaar middelgrote zorginstellingen (met een afzonderlijke omzet tussen 10 en 30 miljoen euro per jaar, en een gezamenlijke omzet van ten minste 55 miljoen) fusies en overnames zullen moeten melden bij de ACM. Indien de concentratie naar verwachting negatieve gevolgen heeft voor de mededinging en daarmee voor patiënt of verzekerde, zal deze niet goedgekeurd worden door de ACM. De procedure heeft tot gevolg dat(administratieve) lasten voor zorginstellingen die willen fuseren toenemen. Bovendien ontstaat mogelijk langere onzekerheid over de doorgang van een voorgestelde concentratie bij alle bovengenoemde doelgroepen.

Waarop kunt u reageren

Het besluit als geheel staat open voor consultatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Integraal afwegingskader besluit verlening omzetdrempels zorgconcentraties

Externe bronnen

Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verle

Bron: wetten.overheid.nl