Wijziging vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014, Zichtvliegen buiten daglichtperiode

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 voor. Hiermee wil de minister het verbod op vliegen buiten de daglichtperiode (UDP) onder zichtvliegvoorschriften (VFR) opheffen. Met het opheffen van het verbod wordt het mogelijk voor vliegers om hun vaardigheden voor het vliegen in het donker bij te houden nadat de vliegopleiding is afgerond. Uiteraard alleen binnen de geldende openingstijden en (milieu)kaders.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 6 januari 2020

De regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2020.

Link toegevoegd, 4 december 2019

De definitieve regeling is op 10 oktober 2019 gepubliceerd.

Link toegevoegd, 10 oktober 2019

De wijziging van de vrijstellingsregeling is op 10 oktober 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. In de toelichting aldaar, en in het hoofdlijnenverslag vindt u de inhoudelijke reactie van he ministerie op de internetconsultatie.
De wijziging zal op 1 januari 2020 ingaan.

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 september 2019

In het verslag van de internetconsultatie zijn de hoofdlijnen van de ingediende reacties opgenomen.