wijzigingsbesluit Bgm en Ubm

De maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018 - 2021, zoals in december 2017 toegezonden aan de Eerste Kamer, aan de Tweede Kamer, en aan de Europese Commissie, worden geïmplementeerd in regelgeving. Voorliggend wijzigingsbesluit wijzigt het Besluit gebruik Meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, grotendeels per 1 januari 2019 en deels per 1 januari 2020.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-04-2018
Einddatum consultatie 22-05-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landbouwers, agrarische adviseurs, loonwerkers, accountants, waterbeheerder, natuur- en milieuorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten zijn onderdeel van de bijgevoegde nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit gebruik meststoffen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Bron: wetten.overheid.nl

Brief aan Tweede Kamer: aanbieding zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021)

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl