Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zelfrijdende auto

De minister van Infrastructuur en Milieu wil in Nederland een stimulerend klimaat voor de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto scheppen. Zelfrijdende voertuigen die met elkaar en met de wegkant kunnen communiceren kunnen volgens de minister een positieve bijdrage leveren aan de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en het milieu. Het aanpassen van de huidige regelgeving maakt het testen van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg in Nederland mogelijk.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 16 juli 2015

Op 15 juni 2015 is het Besluit tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten (ontwikkeling zelfrijdende auto) gepubliceerd in het Staatsblad.

Inhoudelijke reactie internetcons zelfrijdende aut, 18 december 2014

Op 18 december 2014 is een verslag met de belangrijkste commentaren uit de internetconsultatie publiceerd. Het besluit zelfrijdende auto is inmiddels in de Ministerraad geaccordeerd en wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Na advisering door de Raad van State wordt een nader rapport opgesteld waarna het besluit kan worden bekrachtigd en gepubliceerd. Op de website is op 30 januari 2015 het verslag met toelichting van het ministerie van IenM gepubliceerd.

Consultatieperiode aangepast, 14 november 2014

Het ministerie van IenM heeft op verzoek besloten de sluitingstermijn van de consultatie te verlengen tot en met maandag 17 november.

Document toegevoegd, 22 oktober 2014

English summary consultation
Amendment of the Exceptional Transport (Exemptions) Decree to facilitate testing and development of autonomous (driverless) vehicles

Zoeken
Uitgebreid zoeken