Aanscherping van de generieke kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap in het mbo.

Om kritisch denken van studenten in het mbo te bevorderen wordt het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB gewijzigd. Van het onderwijs wordt verwacht dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden bij de deelnemers met het oog op het bevorderen van hun weerbaarheid.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 24 februari 2016