STROOM

Dit concept wetsvoorstel strekt tot herziening van de wetgeving inzake elektriciteit en gas. Het is onderdeel van de wetgevingsagenda STROOM. Met de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet geeft de Rijksoverheid invulling aan (een deel van) de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het Energieakkoord.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 1 december 2014

Link naar overzicht consultatiereacties: https://www.dropbox.com/s/j0kufmhbgq6abto/Consultatiereacties_STROOM_%28excel%29.XLSX?dl=0
Link naar concept-wetsvoorstel: https://www.dropbox.com/s/qhppx4hur3cfs9b/Wetsvoorstel%20STROOM.pdf?dl=0
Link naar concept-memorie van toelichting: https://www.dropbox.com/s/b9fbw2w8v643u2q/MvT%20Wetsvoorstel%20STROOM.pdf?dl=0

Datum consultatiebijeenkomst STROOM gewijzigd, 11 november 2014

Wegens omstandigheden (o.a. een grote hoeveelheid aanmeldingen) wordt de consultatiebijeenkomst verplaatst naar dinsdagmiddag 9 december. Aanmelding kan tot en met 4 december. Partijen die zich reeds hebben aangemeld hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Details over precieze tijd en locatie volgen. Onze excuses voor eventueel veroorzaakt ongemak.
Voor de bijeenkomst worden het consultatieverslag en een nieuwe versie van het wetsvoorstel openbaar gemaakt.

Internetconsultatie wetsvoorstel STROOM, 30 oktober 2014

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een consultatieverslag. Naast dit verslag organiseren we een bijeenkomst waarin zal worden toegelicht hoe met consultatiereacties is omgegaan en wat de stand van zaken is. Gelet op het stadium waarin het wetsvoorstel zit heeft de bijeenkomst niet het karakter van een nieuwe consultatieronde.
De bijeenkomst wordt georganiseerd bij EZ op do. 13 november van 14.00 tot 17.00. U kunt zich tot 7 november aanmelden via stroom@minez.nl (max. 2 personen).