Wet op de politieke partijen - aangevuld

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Goes
Datum 26 juni 2023

Vraag1

Wat vindt u van de toegevoegde paragrafen in de memorie van toelichting. Het gaat hierbij om:

- verhouding tot hoger recht;
- gevolgen wetsvoorstel (regeldruk)
- Uitvoering
- Financiële gevolgen
- Evaluatie
- Inwerkingtreding
Dit wetsvoorstel biedt een schoolvoorbeeld van werkzaamheden politieke partijen, te weten de coalitiepartijen,
die zijn gericht op het ondermijnen en zelfs afschaffen van (de grondbeginselen van) de democratische
rechtsstaat. De vergaande, antidemocratische mogelijkheden die ermee in het leven worden geroepen zorgen ervoor dat oppositiepartijen hun leven niet meer zeker zijn. Daarmee is sprake van een daadwerkelijke en reële bedreiging voor de
fundamentele beginselen van de democratische rechtsstaat en de democratische rechtsorde. Ik stel daarom voor dat de wet zo snel mogelijk wordt ingevoerd, zodat aanstonds daarna aanvang kan worden gemaakt met het verbieden van de coalitiepartijen.

Vraag2

Wat vindt u van de gewijzigde tekst in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting over het opschorten van subsidie van politieke partijen bij een strafrechtelijke veroordeling?
Ne bis in idem.