Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de politieke partijen - aangevuld

Consultatie gesloten Recht

In het kort

--Tweede consultatie ronde--

Deze consultatieronde is bedoeld om reactie te vragen op de nieuw toegevoegde elementen in de memorie van toelichting, namelijk:

- Verhouding tot hoger recht
- Gevolgen wetsvoorstel (regeldruk)
- Uitvoering
- Financiële gevolgen
- Evaluatie
- Inwerkingtreding

Daarnaast is een bepaling toegevoegd ten aanzien van het opschorten van overheidssubsidie indien een politieke partij strafrechtelijk wordt veroordeeld. 

De nieuwe passages zijn geel gearceerd. De reacties op de 1e internetconsultatieronde zijn nog niet verwerkt in het huidige wetsvoorstel. Hier wordt nog aan gewerkt. Op alle onderdelen van de wet kan gereageerd worden. 

Voor meer informatie over de Wpp zie de pagina van de 1e ronde internetconsultatie op: https://www.internetconsultatie.nl/wpp/. 

Reacties op deze consultatie5 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties