Besluit tarieven open overheid

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid in werking. In deze wet staat dat de toegang tot overheidsinformatie gratis is. Daar is ook een uitzondering op. Wanneer een burger een verzoek doet om kopiëen van documenten of informatie, dan mag het bestuursorgaan de kosten voor het maken van kopieën in rekening brengen bij de burger. In dit besluit staat hoeveel deze kopieën maximaal mogen kosten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: