Besluit huurprijzen woonruimte

Het woningwaarderingsstelsel kent punten toe aan een woning. Het gaat hier ondermeer om punten voor de oppervlakte, de energieprestatie, de voorzieningen van de woning en de WOZ. De punten bepalen de maximale huurprijs van een woning.
Deze regeling maximeert het puntenaandeel voor de WOZ tot 33%.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-06-2020
Einddatum consultatie 20-07-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10703
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huurders en verhuurders van woningen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De maatregel laat in essentie de functie ongewijzigd te laten om consumenten voorkeuren tot uiting te laten komen in het woningwaarderingsstelsel via de WOZ-waarde.
Wel leidt de maatregel ertoe dat locale disbalansen die geen vertaling zijn van reële consumentenvoorkeuren vertaald worden naar hogere WOZ-waarden door hogere verkoopprijzen en vervolgens tot een verschuiving van huurwoningen naar het vrije huursegment.

Waarop kunt u reageren

Het is mogelijk om op alle onderdelen van de ontwerpregeling en de bijbehorende nota van toelichting een reactie in te brengen. Indien mogelijk, graag uw reactie rubriceren per thema.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit huurprijzen woonruimte

Bron: wetten.overheid.nl