Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Woningbouwimpuls 2020

Reactie

Naam Gemeente Diemen (A.J.M. Scholten)
Plaats Diemen
Datum 7 februari 2020

Vraag1

Door een ieder kan gereageerd worden op het gehele besluit en alle onderdelen daarvan.
Aan : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Van : A.J.M. Scholten wethouder gemeente Diemen

Onderwerp Consultatie AMvB “Besluit Woningbouwimpuls 2020”
Datum 7 februari 2020


De gemeente Diemen kan ondersteunt de door de Metropoolregio Amsterdam gegeven reactie.

Op één punt willen wij een aanvulling geven.
In artikel 2.2 is een beperking aangebracht. De omvang van een project moet tenminste 500 woningen bevatten.
Naar onze mening is dit een beperking die kansen op de bouw van betaalbare woningen ten onrechte beperkt.
In de gemeente Diemen zien wij kansen op kleine verdichtingslocaties. Daarbij gaat het om projecten die gericht zijn op de bouw van 40 tot 100 woningen geheel in de sociale huur sector. Daarmee beogen wij niet alleen een toevoeging van het aantal betaalbare woningen, maar ook van een evenwichtige spreiding van sociale huurwoningen over de buurten in Diemen. Deze projecten kunnen alleen gerealiseerd worden met aanpassingen in de omgeving op het gebied van groen, water, natuur en parkeren. Bij de normale grondprijzen voor sociale huurwoningen levert dit een tekort op. De gemeente is bereid in deze tekorten bij te dragen. Echter een aanvullende financiele bijdrage zou ontwikkeling en uitvoering kunnen versnellen.

Om die reden stellen wij voor de woningbouw impuls te verbreden tot kleiner projecten die voor 100% op betaalbare woningen zijn gericht.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht