Besluit Woningbouwimpuls 2020

Met het Besluit Woningbouwimpuls 2020 wordt de grondslag gecreëerd voor specifieke uitkeringen aan gemeenten om het woningtekort in te lopen en de bouwproductie meerjarig hoog te houden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-01-2020
Einddatum consultatie 08-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Decentrale overheden. Gemeenten kunnen op grond van het besluit aanspraak maken op een specifieke uitkering, en provincies zijn betrokken omdat zij de regionale prioriteit en het regionaal draagvlak beoordelen van een project dat een gemeente voor ogen heeft. Die beoordeling is relevant voor het wel of niet afgeven van een steunverklaring. Burgers ondervinden baten bij de toevoeging van betaalbare woningen in prioritair de schaarsteregio’s.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Nieuwbouwwoningen die nu erg duur zijn of een lange looptijd hebben om gerealiseerd te worden, kunnen met behulp van een bijdrage uit de woningbouwimpuls toch gerealiseerd worden (door gemeenten en andere betrokken partijen). Burgers ondervinden baten bij de toevoeging van betaalbare woningen in prioritair de schaarsteregio’s.

Waarop kunt u reageren

Door een ieder kan gereageerd worden op het gehele besluit en alle onderdelen daarvan.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen