Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Woningbouwimpuls 2020

Reactie

Naam Gemeente Lelystad / Metropoolregio Amsterdam (M Van de Velde)
Plaats Lelystad
Datum 7 februari 2020

Vraag1

Door een ieder kan gereageerd worden op het gehele besluit en alle onderdelen daarvan.
Gezamenlijk met de MRA is een reactie geformuleerd die namens de hele MRA is ingediend. In aanvulling daarop namens Lelystad het verzoek om een exploitatieplan niet als verplichting op te nemen.

Voorstel MRA: De definitie van projecten verruimen zodat daarbij niet de beperking geldt van het verplicht aansluiten bij een bestemmingsplangrens, maar een bredere insteek mogelijk is.
Verder graag de definitie van het aaneengesloten gebied verduidelijken en de verwijzing naar een bestemmingsplan weglaten maar naar een exploitatieplan* handhaven. Dat is namelijk een extra stok om aan kostenverhaal te doen.

*Ook het verwijzen naar een exploitatieplan kan beperkingen opleveren. Namelijk, niet alle ontwikkelingen behoeven een kostenverhaal via een exploitatieplan. Dit kan ook via een anterieure overeenkomst. Vanuit Lelystad zijn daar goede ervaringen mee in de praktijk en is het een instrument dat ook sneller kan werken dan via een exploitatieplan.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht