Wijziging Wiv 2017

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-07-2018
Einddatum consultatie 19-08-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Staatsveiligheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB) en Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel heeft geen effecten voor de doelgroepen.

Waarop kunt u reageren

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Wet van (pm datum) tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Beleidsregels Wiv 2017

  • Brief van 25 april 2018 aan Eerste Kamer (34 588, I)

  • Kabinetsreactie op uitslag raadgevend referendum Wiv 2017

Externe bronnen

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Bron: wetten.overheid.nl