Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Wiv 2017

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
19-07-2018
Einddatum consultatie
19-08-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen
Staatsveiligheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB) en Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel heeft geen effecten voor de doelgroepen.

Waarop kunt u reageren

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling