Rnb

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hensbroek
Datum 10 juni 2022

Vraag1

Reacties op het ontwerp van deze wijzigingsregeling.


Hierbij maak ik bezwaar tegen uw voornemen. In veel zienswijzen is onderbouwd beargumenteerd hoe gebiedsgericht invulling wordt gegeven aan faunabeheer. De benadering die u wilt is staande praktijk.

Vanuit passie draag ik graag bij aan beheer van ons buitengebied en dieren die daarin leven. Als jager ben ik mij ten volle bewust van mijn wettelijke verantwoordelijkheid voor gezonde populaties in het veld waar ik vele jaren zorg voor draag. Ik heb daar ook belang bij, omdat dit gepaard gaat met het recht om beperkte periodes enkele wildsoorten duurzaam te benutten. Deze perfecte combinatie van drijfveren maakt dat ik mij jaarrond in eigen tijd en op eigen kosten inzet voor biotoopverbetering, schadebestrijding, beschermingsmaatregelen, predatiebeheer, broedsucces, ganzenbeheer, voorkoming/afhandeling wildaanrijdingen, aanpak stroperij en dumpingen, tellingen etc.

Hiervoor ben ik professioneel opgeleid, heb ik door u erkende en vereiste examens succesvol afgelegd, word ik continu gecontroleerd en heb ik jarenlange kennis en ervaring opgebouwd. Ik ben dus goed in staat om terzake deskundig, naar eer en geweten voor jacht noodzakelijke afwegingen te maken.

Het kind dreigt met het badwater te worden weggegooid. Als u rechten aantast en (ongeschonden!) vertrouwen en verantwoordelijkheid wegneemt, dan gaat dit ten koste van motivatie van vrijwilligers. U moet juist stimuleren i.p.v. demotiveren.

U geeft NB zelf aan dat van de maatregel geen gunstig effect valt te verwachten. Tegelijk deelt u zorgen van o.a. provincies, dat er wél negatieve gevolgen zullen zijn. Averechts effect staat dus vast, maar de omvang wordt niet overzien. Een impactanalyse volgt pas ná beoogde inwerkingtreding. Dit tart iedere logica en is onacceptabel.

Gesteld wordt dat populatietrends dalen, wat automatisch wordt vertaald naar de conclusie dat de SvI in het geding is. Zowel ecologisch als juridisch bezien zijn deze redenering en de methodologische en cijfermatige onderbouwing daarvan verre van sluitend en overtuigend.

Er is geen aanleiding of juridische noodzaak voor deze uiterst ingrijpende maatregel. Daarom het indringende verzoek af te zien van dit niets verbeterende, juist problemen opleverende voornemen. Of dit op zijn minst aan te houden en te betrekken bij het zorgvuldiger traject rond faunabeheer dat u komende periode toch al van plan bent. Échte verbeteringen realiseert u in samenwerking met 27.000 gemotiveerde groene vrijwilligers: de jagers!