Rnb

Omdat voor de haas en het konijn de staat van instandhouding in het geding is, is de Minister voor Natuur en Stikstof voornemens voor het komend seizoen (2022/2023) de jacht op de haas niet te openen in de provincies die voor de haas een dalende populatietrend tonen, namelijk Groningen, Limburg en Utrecht. De Minister is voornemens de jacht op het konijn in alle provincies niet te openen voor het komend jachtseizoen omdat de populatie van het konijn landelijk een sterk dalende trend vertoont. Voor het niet openen van de jacht is een wijziging van de Regeling natuurbescherming, en beleidsneutrale voortzetting onder de Omgevingswet (die 1 januari 2023 in werking treedt), noodzakelijk. Het ontwerp van deze wijzigingsregeling wordt hierbij gepubliceerd voor internetconsultatie.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 6 september 2022

De Regeling is op 29 juli 2022 (deels) in werking getreden.

Link toegevoegd, 6 september 2022

De Regeling is op 28 juli in de Staatscourant gepubliceerd en op 29 juli 2022 (deels) in werking getreden. In de toelichting staat ook de reactie van het ministerie op de ingediende reacties.

Consultatie rapport gepubliceerd, 25 augustus 2022