Rnb

Reactie

Naam Anne Beckers
Plaats Lisse
Datum 10 juni 2022

Vraag1

Reacties op het ontwerp van deze wijzigingsregeling.
Mijn vraag aan u: wat is uw visie op de jacht en dan specifiek op haas en konijn? Ik zal deze vraag - als niet-jager (opleiding gestart om het te begrijpen) - ook proberen te beantwoorden: ik zie de jacht als een onlosmakelijk deel van de natuur (holistisch); geen jacht staat volgens mij gelijk aan het uiteindelijke verdwijnen van haas en konijn. Waarom: omdat Nederland ongeveer 27.000 gekwalificeerde jagers telt; mensen die stuk-voor-stuk bezig zijn met de natuur en het behoud van de natuur - hoe gaat u straks myxomatose bestrijden? Een jager heeft niks aan een te lage of te hoge wildstand i.v.m. een te zwakke populatie. U moet zich dan ook afvragen: waarom sluit ik de jacht op het konijn en haas terwijl ik nog geen alternatief heb/aandraag (want die zijn er en hier bedoel ik niet schadebestrijding mee). Ik hoop dat mijn vragen u aanzetten om na te denken. Immers heeft u '27.000 paar ogen' in het voorterrein die jaarlijks tellen en helpen om de wildstand in stand te houden! Ga eens mee, dat doe ik ook! U zult versteld staan.