Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rnb

Reactie

Naam Anoniem
Plaats EERBEEK
Datum 10 juni 2022

Vraag1

Reacties op het ontwerp van deze wijzigingsregeling.
Hiermee maak ik bezwaar en wel om onder meer de volgende redenen:
Het ligt niet voor de hand om wilde dieren die in aantallen teruglopen én op de Rode Lijst zijn geplaatst neer te schieten. Vanuit het voorzorgsprincipe alleen al zou er gestopt moeten worden met alles wat kwetsbare populaties mogelijk in gevaar brengt.
Ook volgens de internationale criteria van de IUCN (The International Union for Conservation of Nature), die werkt met 10-jaarstrends, krijgt het konijn een Rode Lijst status. Op de IUCN Red List of threatened Species wordt het konijn zelfs in een zwaardere categorie ingedeeld dan in Nederland.
Hoogachtend,
Anna
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht