Rnb

Reactie

Naam R Kouters
Plaats Noordhoek
Datum 10 juni 2022

Vraag1

Reacties op het ontwerp van deze wijzigingsregeling.

Ik ben agrarier met een gemengd bedrijf van akkerbouw en fouragehandel en ik heb het jachtrecht verpacht aan een jager. Dit levert voor mij een bescheiden pachtsom op, maar daar gaat het mij niet om. als de jacht op hazen zou worden gesloten dan zakt de waarde van het jachtveld. In het het ergste geval stopt deze jager dan omdat er dan geen voordeel meer te halen is uit alle aktiviteiten die hij eromheen al verricht.
Naast dit financiele aspect speelt ook het aspect van schadebestrijding. Mijn jager behartigt nu ook zaken als schadebestrijding van duiven ganzen, kauwen en kraaien op de akker. Dit doet hij gedreven en bekwaam.

Ik wil niet na hoeven denken over de gevolgen van sluiting van de jacht. Jacht is essentieel. Laat deze beroepsgroep bestaan, ze vervullen een belangrijke rol in onze voedselproductie.