Rnb

Reactie

Naam MTS H.J Poot & zonen (Michel Poot)
Plaats Poortvliet
Datum 5 juni 2022

Vraag1

Reacties op het ontwerp van deze wijzigingsregeling.
Als akkerbouwer hebben wij veel belang bij het bejagen van de hazen. In onze bloemzaden en suikerbieten zien wij de laatste jaren de schade flink toenemen. Wij zouden veel schade hebben in onze gewassen als het Haas niet meer bejaagd mag worden. Bij de tellingen zien we de laatste jaren het aantal juist oplopen in plaats van afnemen. Oftewel een goede beheersing van de populatie.